505 140 960 jerzy.gara@wp.pl
Karmienie jeży

Karmienie jeży

Zalecenia dotyczą jeży przebywających czasowo pod opieką człowieka, których wiek, rozwój i stan zdrowia, pozwala na samodzielne pobieranie pokarmu. Podane karmy można również wykorzystać do dokarmiania jeży dziko żyjących w okresie ich...