505 140 960 jerzy.gara@wp.pl
Pomagamy jesiennym sierotom

Pomagamy jesiennym sierotom

U jeży, podobnie jak i u innych zwierząt, których rodzice opiekują się swoim potomstwem, od czasu do czasu mamy do czynienia z sierotami. Dlaczego zatem w przypadku jeży, wyróżniamy jeszcze dodatkowo „jesienne sieroty”? Co...