505 140 960 jerzy.gara@wp.pl

Kiedy można i trzeba pomóc jeżom?

Bardzo często jeża można spotkać o różnych porach roku w różnych środowiskach, a na dodatek o różnych porach dnia i nocy. Jak zatem ocenić, czy nasza pomoc jest potrzebna, a jeżeli tak, to jaka? Pierwszy test Jeże...